Kontakt
 
 
 
   

23.5.2019 - Sprememba Finančnega koledarja za poslovno leto 2019 več...

17.5.2019 - Obvestilo o sprejetih sklepih 28. seje skupščine več...

30.4.2019 - Čistopis dnevnega reda 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d. več...

30.4.2019 - Dodatna točka 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d več...

16.4.2019 - Sklic na dokument: Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2019 več...

16.4.2019 - Revidirano letno poročilo za leto 2018 več...

16.4.2019 - Sklic 28. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d. več...

16.4.2019 - Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb več...

16.4.2019 - Obvestilo o unovčenju zavarovanja preko prenosa zastavljenih delnic družbe ISTRABENZ TURIZEM d. d. na podlagi pogodbe o finančnih zavarovanjih več...

16.4.2019 - Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2019 več...

26.3.2019 - Obvestilo o podpisu dodatka k sporazumu o finančnem prestrukturiranju družbe ISTRABENZ d.d. več...

7.7.2016 - Informacije o načrtovanih komunikacijskih aktivnostih KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.d. ob ukinitvi registrskih računov več...

1.1.2012 - ARHIV JAVNIH OBJAV več...

10.12.2008 - Praznovanje ob 60-letnici Istrabenza več...


 
 
 
Za ogled te strani potrebujete Flash 8 predvajalnik.