Kontakt
 
Delnica
Vodenje in upravljanje
Lastniška struktura
Letna in medletna poročila
Koledar objav in dogodkov
Javne objave
Skupščine delničarjev
 
Domov > Investitorji > Javne objave
Arhiv javnih objav
Datum objave Objava
12.1.2021 Obvestilo o sklepih 32. redne seje skupščine
3.12.2020 Sklic na dokument: Sklic 32. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
2.12.2020 Sklic 32. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
2.12.2020 Sklic na dokument: Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
2.12.2020 Revidirano letno poročilo za leto 2019
30.11.2020 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2020 – nerevidirani podatki
27.11.2020 Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave
17.9.2020 Obvestilo o sklepih 31. redne seje skupščine
14.8.2020 Sklic 31. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
30.6.2020 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2020 – nerevidirani podatki
11.6.2020 Obvestilo za javnost
29.5.2020 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
29.5.2020 Revidirano letno poročilo za leto 2019
28.5.2020 Sklic na dokument: Obvestilo o sklepih 30. redne seje skupščine
27.5.2020 Obvestilo o sklepih 30. redne seje skupščine
24.4.2020 Sklic 30. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
21.1.2020 Sklep o začetku postopka prisilne poravnave
13.1.2020 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
20.12.2019 Obvestilo o odstopu od prevzemne namere za odkup delnic družbe Istrabenz d.d.
6.12.2019 Predlog za začetek postopka prisilne poravnave in Sklep o imenovanju upravitelja v postopku prisilne poravnave
29.11.2019 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2019 – nerevidirani podatki
26.11.2019 Obvestilo o sklepih 29. seje skupščine
26.11.2019 Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Istrabenz d.d.
25.11.2019 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
21.11.2019 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
21.11.2019 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
25.10.2019 Sklic 29. seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
30.8.2019 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – junij 2019
3.7.2019 Obvestilo o podpisu dodatka št. 2 k sporazumu o finančnem prestrukturiranju družbe ISTRABENZ d.d.
30.5.2019 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2019 – nerevidirani podatki
23.5.2019 Sprememba Finančnega koledarja za poslovno leto 2019
17.5.2019 Obvestilo o sprejetih sklepih 28. seje skupščine
30.4.2019 Čistopis dnevnega reda 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
30.4.2019 Dodatna točka 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d
16.4.2019 Sklic na dokument: Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2019
16.4.2019 Revidirano letno poročilo za leto 2018
16.4.2019 Sklic 28. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
16.4.2019 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
16.4.2019 Obvestilo o unovčenju zavarovanja preko prenosa zastavljenih delnic družbe ISTRABENZ TURIZEM d. d. na podlagi pogodbe o finančnih zavarovanjih
16.4.2019 Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2019
26.3.2019 Obvestilo o podpisu dodatka k sporazumu o finančnem prestrukturiranju družbe ISTRABENZ d.d.
21.2.2019 Obvestilo o odpoklicu finančnih terjatev s strani upnika DUTB, d.d.
23.11.2018 Finančni koledar za leto 2019
23.11.2018 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2018 – nerevidirani podatki
26.10.2018 Sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju
27.8.2018 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – junij 2018
1.6.2018 Obvestilo o sprejetih sklepih 27. seje skupščine
25.5.2018 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2018 – nerevidirani podatki
26.4.2018 Revidirano letno poročilo za leto 2017
26.4.2018 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
26.4.2018 Sklic 27. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d
26.4.2018 Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2018
16.2.2018 Sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja
14.2.2018 ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., predlagala preventivno prestrukturiranje
24.11.2017 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2017 – nerevidirani podatki
24.11.2017 Finančni koledar za leto 2018
25.8.2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v prvem polletju 2017
5.6.2017 Informacija o spremembi sedeža družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d.
1.6.2017 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
29.5.2017 Obvestilo o sprejetih sklepih 26. seje skupščine
29.5.2017 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2017 – nerevidirani podatki
29.5.2017 Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2017
23.5.2017 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
22.5.2017 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
28.4.2017 Sklic 26. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
28.4.2017 Revidirano letno poročilo za leto 2016
28.4.2017 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
28.4.2017 Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2017
21.4.2017 Sprememba Finančnega koledarja za poslovno leto 2017
25.11.2016 Finančni koledar za leto 2017
25.11.2016 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2016
7.9.2016 Istrabenz, d.d., odprodal svoj 51,0001-odstotni poslovni delež v družbi Istrabenz plini, d.o.o.
26.8.2016 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v prvem polletju 2016
25.7.2016 Obvestilo o sprejetih sklepih 25. seje skupščine
23.6.2016 Sklic 25. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
13.6.2016 Družba Istrabenz, d.d., sklenila pogodbo o prodaji 51,0001-odstotnega poslovnega deleža v družbi Istrabenz plini, d.o.o.
27.5.2016 Obvestilo o sprejetih sklepih 24. skupščine
27.5.2016 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2016
25.4.2016 Sklic na dokument: Sklic 24. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
25.4.2016 Sklic 24. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
22.4.2016 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
22.4.2016 Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2015
22.4.2016 Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2016
29.3.2016 Družba Istrabenz Turizem, d.d., odprodala svoj 100-odstotni delež v družbi Grand Hotel Adriatic, d.d.
1.3.2016 Imenovanje novega člana uprave v družbi Istrabenz, holdinška družba d.d.
25.2.2016 Nepreklicen odstop novoimenovanega člana uprave v družbi Istrabenz, holdinška družba d.d.
23.2.2016 Imenovanje novega člana uprave v družbi Istrabenz, holdinška družba d.d.
9.2.2016 Družba Istrabenz Turizem, d.d., podpisala pogodbo o prodaji družbe Grand hotel Adriatic Opatija, d.d.
27.11.2015 Finančni koledar za leto 2016
27.11.2015 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2015
28.10.2015 Družba Istrabenz Turizem, d.d., odprodala svoj 100-odstotni delež v družbi Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.
8.10.2015 Objava Javnega razpisa za zbiranje ponudb za odkup poslovnega deleža v družbi Adriafin, d.o.o.
11.9.2015 Družba Istrabenz Turizem, d.d., podpisala pogodbo o prodaji družbe Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.
28.8.2015 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v prvem polletju 2015
27.8.2015 Poslovanje družbe Istrabenz Turizem, d.d., v prvih sedmih mesecih leta 2015
5.6.2015 Odziv na objavljeno informacijo
5.6.2015 Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta
5.6.2015 Začasna zaustavitev trgovanja z delnico ITBG
3.6.2015 Obvestilo o nadzorovani informaciji
1.6.2015 Obvestilo za javnost
1.6.2015 Obvestilo o sprejetih sklepih 23. skupščine
29.5.2015 Odziv na informacije, ki so se danes pojavile v medijih
29.5.2015 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2015
28.4.2015 Sklic 23. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
28.4.2015 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
28.4.2015 Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2014
24.4.2015 Sprememba Finančnega koledarja za poslovno leto 2015
21.4.2015 Istrabenz, d.d., odprodal svoj 73,77-odstotni delež v družbi Actual I.T., d.d., Koper
3.4.2015 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
2.4.2015 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
17.2.2015 Obvestilo
12.2.2015 Spremembe v upravi in nadzornem svetu družbe Istrabenz, d.d.
12.2.2015 Istrabenz, d.d., sklenil pogodbo o prodaji 73,77-odstotnega lastniškega deleža v družbi Actual I.T., d.d., Koper
24.12.2014 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
28.11.2014 Obvestilo o nadzorovani informaciji
24.11.2014 Finančni koledar za leto 2015
24.11.2014 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2014
17.11.2014 Obvestilo
3.11.2014 Obvestilo o prejemu regresnega zahtevka Nove KBM, d.d. iz naslova dane garancije
3.11.2014 Istrabenz, d.d., odprodal svoj 4,05-odstotni delež v družbi Petrol d.d., Ljubljana
17.10.2014 Istrabenz, d.d., sprejel odločitev o nadaljevanju postopka prodaje 4,05-odstotnega deleža v družbi Petrol d.d., Ljubljana
9.10.2014 Obvestilo o nadzorovani informaciji
29.8.2014 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v prvem polletju 2014
20.8.2014 Sprememba Finančnega koledarja za poslovno leto 2014
20.8.2014 Obvestilo
26.6.2014 Pojasnilo na članek v časniku Delo
30.5.2014 Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d.
29.5.2014 Obvestilo o sklepih 22. skupščine
27.5.2014 Odstop članov nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d.
23.5.2014 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2014
16.5.2014 Obvestilo
5.5.2014 Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 22. skupščine družbe Istrabenz d.d.
29.4.2014 Odstop članov nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.
25.4.2014 Sklic 22. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
17.4.2014 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
17.4.2014 Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2013
16.4.2014 Sklic na dokument: Finančni koledar za leto 2014 - Sprememba
16.4.2014 Obvestilo o seji nadzornega sveta
18.3.2014 Obvestilo o nadzorovani informaciji
20.2.2014 Obvestilo
17.12.2013 Obvestilo o prejemu odločbe Posebnega davčnega urada DURS
2.12.2013 Obvestilo o izvršitvi nakupne in prodajne opcije
29.11.2013 Finančni koledar za leto 2014
29.11.2013 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2013
28.11.2013 Obvestilo o seji nadzornega sveta
21.11.2013 Sprememba Finančnega koledarja 2013
18.11.2013 Obvestilo
26.9.2013 Obvestilo o sklepih 21. seje skupščine družbe Istrabenz, d.d.
10.9.2013 Banke upnice družbe Istrabenz, d.d., podale soglasje k sklenjenima dogovoroma o dolgoročnem financiranju družb Istrabenz Turizem, d.d., in Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.
23.8.2013 Sklic 21. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
23.8.2013 Sprememba Finančnega koledarja 2013
23.8.2013 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., za prvo polletje 2013
23.8.2013 Obvestilo o seji nadzornega sveta
20.8.2013 Obvestilo o prejemu sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v gospodarskem sporu z družbo Zavarovalnica Triglav, d.d.
20.8.2013 Obvestilo
2.8.2013 Družbi Istrabenz Turizem, d.d., in Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o., sklenili dogovora o dolgoročnem financiranju
12.7.2013 Podaljšan rok za refinanciranje družb Istrabenz Turizem, d.d., in Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.
11.7.2013 Obvestilo o sklepih 20. skupščine
11.7.2013 Odstop člana nadzornega sveta in imenovanje novega predsednika nadzornega sveta ISTRABENZ, d.d.
1.7.2013 Sklic na dokument: Informacija o poteku refinanciranja družb Istrabenz Turizem, d.d., in Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.– popravek k objavi
28.6.2013 Informacija o poteku refinanciranja družb Istrabenz Turizem, d.d., in Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o.
6.6.2013 Sklic 20. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
24.5.2013 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2013
24.5.2013 Sprememba Finančnega koledarja 2013
24.5.2013 Sklic na dokument: Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
24.5.2013 Sklic na dokument: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo družbe in Skupine Istrabenz za leto 2012
24.5.2013 Obvestilo o seji nadzornega sveta
23.5.2013 Obvestilo
10.5.2013 Obvestilo o spremenjenem načinu obveščanja delničarjev glede sklica skupščin
10.5.2013 Sprememba Finančnega koledarja 2013
26.4.2013 Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
26.4.2013 Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo družbe in Skupine Istrabenz za leto 2012
15.4.2013 Sprememba Finančnega koledarja 2013
29.3.2013 Odstop člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d.
4.3.2013 Istrabenz, d.d., z bankami upnicami sklenil dogovor o refinanciranju dolga
15.2.2013 Obvestilo
12.2.2013 Zaključena prodaja in prenos 51-odstotnega poslovnega deleža v družbi Instalacija, d.o.o.
4.1.2013 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
21.12.2012 Finančni koledar za leto 2013
23.11.2012 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2012
15.11.2012 Obvestilo
24.8.2012 Sklic na dokument: Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., za prvo polletje 2012
24.8.2012 Obvestilo o seji nadzornega sveta
24.8.2012 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., za prvo polletje 2012
20.8.2012 Obvestilo
19.7.2012 Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d.
10.7.2012 Obvestilo o vpisu sprememb v sodni register
15.6.2012 Obvestilo o sklepih 19. skupščine
25.5.2012 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2012
25.5.2012 Nasprotni predlog k predlogu sklepa 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
25.5.2012 Dodatna točka 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d., in čistopis dnevnega reda skupščine
21.5.2012 Obvestilo
11.5.2012 Sklic 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
20.4.2012 Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za poslovno leto 2011
20.4.2012 Izjava o skladnosti s priporočilo Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
20.4.2012 Letni dokument
18.4.2012 Obvestilo o seji nadzornega sveta
20.2.2012 Obvestilo
30.1.2012 Prva izvršitev Pogodbe o prodaji in prenosu 51-odstotnega poslovnega deleža v družbi Instalacija, d.o.o.
7.12.2011 Pogodba o prodaji Istrabenzovih poslovnih deležev v družbi IG energetski sistemi, d.o.o., stopila v veljavo
25.11.2011 Obvestilo o seji nadzornega sveta
25.11.2011 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar - september 2011
25.11.2011 Finančni koledar za leto 2012
15.11.2011 Obvestilo
28.9.2011 Izvolitev člana nadzornega sveta družbe
23.9.2011 Družba Istrabenz, d.d., sklenila pogodbo o prodaji 51-odstotnega poslovnega deleža v družbi Instalacija, d.o.o.
1.9.2011 Obvestilo o nadzorovani informaciji
26.8.2011 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., za prvo polletje 2011
25.8.2011 Obvestilo
19.8.2011 Odstop članice nadzornega sveta družbe
12.8.2011 Obvestilo o seji nadzornega sveta
29.7.2011 Družba Istrabenz, d.d., sklenila pogodbo o prodaji poslovnih deležev v družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o.
3.6.2011 Obvestilo o sklepih 18. skupščine družbe
30.5.2011 Obvestilo
27.5.2011 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2011
19.5.2011 Obvestilo
10.5.2011 Obvestilo o statusu postopka prodaje poslovnega deleža v družbi Instalacija, d.o.o.
29.4.2011 Sklic 18. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
21.4.2011 Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za poslovno leto 2010
21.4.2011 Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
21.4.2011 Letni dokument
19.4.2011 Obvestilo o seji nadzornega sveta
6.4.2011 Obvestilo o prejemu sodbe Višjega sodišča v Kopru
22.2.2011 Obvestilo
18.2.2011 Finančni koledar za leto 2011
18.2.2011 Obvestilo o seji nadzornega sveta – Suzana Bolčič Agostini nova članica uprave družbe Istrabenz d.d.
11.2.2011 Dokapitalizacija družbe Actual I.T., d.d.
14.1.2011 Nadzorni svet imenoval novega predsednika uprave
11.1.2011 Odstop predsednika uprave holdinške družbe Istrabenz, d.d.
26.11.2010 Sklic na dokument: Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2010
25.11.2010 Informacija o spremembi pomembnih deležev
25.11.2010 Obvestilo o seji nadzornega sveta
25.11.2010 Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2010
23.11.2010 Družba Istrabenz d.d. prodala 100-odstotni delež v družbi Droga Kolinska d.d.
17.11.2010 Obvestilo
16.11.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
2.11.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
1.10.2010 Odločba Urada za varstvo konkurence o skladnosti koncentracije s pravili konkurence
31.8.2010 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – junij 2010
25.8.2010 Obvestilo o sklepih 17. skupščine družbe
17.8.2010 Obvestilo
29.7.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
16.7.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
16.7.2010 Objava sklica 17. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
9.7.2010 Obvestilo o seji nadzornega sveta
8.7.2010 Obvestilo o spremembi mesta objave nadzorovane informacije
2.7.2010 Obvestilo o vpisu spremembe statuta v sodni register
1.7.2010 Obvestilo o seji nadzornega sveta
1.7.2010 Istrabenz, d.d., in Atlantic Grupa, d.d., podpisali pogodbo o prodaji lastniškega deleža Istrabenza v Drogi Kolinski, d.d.
31.5.2010 Sklic na dokument: Obvestilo o sklepih skupščine
28.5.2010 Obvestilo o sklepih skupščine
27.5.2010 Poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz v obdobju januar – marec 2010
13.5.2010 Obvestilo o prejemu sodbe Okrožnega sodišča v Kopru
12.5.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
5.5.2010 Razširitev dnevnega reda 16. seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
26.4.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
26.4.2010 Poročilo o poslovanju družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar - marec 2010
26.4.2010 Objava sklica 16. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.
26.4.2010 Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
26.4.2010 Letno poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009
26.4.2010 Obvestilo o spremembi v vodstvu družbe Actual I.T., d.d. - popravek
23.4.2010 Obvestilo o spremembi v vodstvu družbe Actual I.T., d.d.
23.4.2010 Obvestilo
22.4.2010 Obvestilo o seji nadzornega sveta
14.4.2010 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
2.4.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
31.3.2010 Letni dokument
31.3.2010 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2009
31.3.2010 Obvestilo o seji nadzornega sveta
26.3.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
11.3.2010 Obvestilo o nadzorovani informaciji
9.3.2010 Poslovni načrt za leto 2010
4.3.2010 Obvestilo o pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave
17.2.2010 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
17.2.2010 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
15.2.2010 Obvestilo
12.2.2010 Sklep o potrditvi prisilne poravnave
11.2.2010 Obvestilo o seji nadzornega sveta
10.2.2010 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
10.2.2010 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
9.2.2010 Obvestilo
4.2.2010 Obvestilo o pomembnih deležih
27.1.2010 Finančni koledar za leto 2010
22.1.2010 Sklep o potrditvi prisilne poravnave
15.1.2010 Nadzorni svet družbe imenoval novo upravo
24.12.2009 Obvestilo o preklicu 16. seje skupščine
16.12.2009 Sklic 16. redne seje skupščine
10.12.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
10.12.2009 Objava nadzorovane informacije
26.11.2009 Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2009
20.11.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
17.11.2009 Sklepi Okrožnega sodišča v Kopru
9.11.2009 Obvestilo
9.11.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
28.10.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
19.10.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
19.10.2009 Imenovanje prokurista
15.9.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
15.9.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
4.9.2009 Obvestilo o nadaljevanju seje nadzornega sveta
4.9.2009 Obvestilo o nadaljevanju seje nadzornega sveta
27.8.2009 Polletno poročilo za leto 2009
27.8.2009 Polletno poročilo
27.8.2009 Polletno poročilo
27.8.2009 Polletno poročilo za leto 2009
27.8.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
27.8.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
22.7.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
9.7.2009 Obvestilo o odločitvi Okrožnega sodišča v Kopru
3.7.2009 Obvestilo Okrožnega sodišča v Kopru
30.6.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
30.6.2009 Obvestilo o izidu prodaje delnic Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper javnosti
23.6.2009 Obvestilo Okrožnega sodišča v Kopru
23.6.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
16.6.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
10.6.2009 Prospekt in Povzetek prospekta za prodajo delnic družbe Istrabenz, d.d., javnosti
8.6.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
5.6.2009 Obvestilo o sklepih skupščine
3.6.2009 Letno poročilo
3.6.2009 Letno poročilo 2008 - popravljeno
29.5.2009 Pojasnilo v zvezi z objavljeno neuradno informacijo v časniku Delo
29.5.2009 Obvestilo Okrožnega sodišča v Kopru
29.5.2009 Medletno poročanje
13.5.2009 Nadzorni svet imenoval predsednika in dva člana uprave družbe Istrabenz, d.d.
11.5.2009 Nasprotni predlogi sklepov skupščine
11.5.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
7.5.2009 Sklep Okrožnega sodišča v Kopru
4.5.2009 Dopolnitev dnevnega reda 15. redne seje skupščine družbe Istrabenz, d.d.
30.4.2009 Letno poročilo
30.4.2009 LETNO POROČILO 2008
30.4.2009 Izjava o skladnosti s kodeksom
30.4.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
29.4.2009 Objava sklica skupščine delničarjev
28.4.2009 Demanti informacij, objavljenih v današnji izdaji časnika Finance
23.4.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
21.4.2009 Pojasnilo v zvezi z informacijami, objavljenimi v medijih
14.4.2009 Poziv Okrožnega sodišča v Kopru
14.4.2009 Finančni koledar objav in dogodkov za leto 2009 - sprememba
14.4.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
6.4.2009 Obvestilo o prejeti tožbi in predlogu za izdajo začasne odredbe
6.4.2009 Izjava za javnost
6.4.2009 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
3.4.2009 Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov
3.4.2009 Nastop insolventnosti družbe
3.4.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
3.4.2009 Obvestilo o pomembnih poslovnih dogodkih
1.4.2009 Letni dokument
31.3.2009 Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov
31.3.2009 Obvestilo o nadaljevanju seje nadzornega sveta
30.3.2009 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
27.3.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
24.3.2009 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku - dopolnitev
24.3.2009 Obvestilo o prejemu izrednega revizijskega poročila
23.3.2009 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
23.3.2009 Odstop predsednika nadzornega sveta družbe
16.3.2009 Pojasnilo v zvezi z neuradnimi informacijami v medijih
13.3.2009 Sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev
13.3.2009 Sodba Okrožnega sodišča v Kopru
12.3.2009 Sodba Okrožnega sodišča v Kopru
6.3.2009 Obvestilo o sklepih skupščine - popravek
5.3.2009 Obvestilo o sklepih skupščine
27.2.2009 Pojasnilo v zvezi z obvestilom o seji nadzornega sveta
27.2.2009 Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz v letu 2008
27.2.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
23.2.2009 Sklep Višjega sodišča v Kopru
10.2.2009 Zahteva za razširitev dnevnega reda 14. skupščine družbe ISTRABENZ, d.d.
2.2.2009 Sklep o imenovanju posebnega revizorja
2.2.2009 Objava sklica skupščine delničarjev
30.1.2009 Obvestilo o pomembnem deležu
29.1.2009 Sklep Urada RS za varstvo konkurence
20.1.2009 Finančni koledar 2009
16.1.2009 Pojasnilo na objavljeno informacijo
16.1.2009 Obvestilo o seji nadzornega sveta
12.1.2009 Sodba Višjega sodišča
7.1.2009 Pojasnilo v zvezi z napačnimi neuradnimi informacijami v medijih
6.1.2009 Odgovor na tožbo in vložitev nasprotne tožbe
5.1.2009 Predlog za imenovanje posebnega revizorja
24.12.2008 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev
22.12.2008 Istrabenz, d.d., prodal 1,67-odstotni delež Banke Koper
16.12.2008 Obvestilo o pomembnih deležih
12.12.2008 Obvestilo o sklepih skupščine
10.12.2008 Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico
3.12.2008 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
24.11.2008 Odstop člana nadzornega sveta
20.11.2008 Sklep o imenovanju izrednega revizorja
20.11.2008 Medletno poročanje
19.11.2008 Obvestilo o 15. redni seji nadzornega sveta
12.11.2008 Stališče družbe na vložitev tožbe Zavarovalnice Triglav
11.11.2008 Objava sklica skupščine delničarjev
10.11.2008 Pojasnilo na članek, objavljen v časopisu Dnevnik dne 8.11.2008
7.11.2008 Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta
7.11.2008 Objava informacije glede pridobitve lastnih delnic
5.11.2008 Zahteva za sklic skupščine družbe Istrabenz, d.d.
3.11.2008 Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico
30.10.2008 Objava informacije glede pridobitve lastnih delnic
30.10.2008 Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta
29.10.2008 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
27.10.2008 Informacija o izplačilu dividende
24.10.2008 Obvestilo o pomembnih deležih
24.10.2008 Objava informacije glede pridobitve lastnih delnic
20.10.2008 Pojasnilo na članek v današnjem Dnevniku
20.10.2008 Objava informacije glede pridobivanja lastnih delnic
17.10.2008 Pojasnilo na članek v današnjem časopisu Delo z naslovom »Bavčar prodaja vsevprek...«
16.10.2008 Obvestilo o prejetem predlogu za imenovanje izrednega revizorja
16.10.2008 Obvestilo o prejeti tožbi za razveljavitev sklepov 12. skupščine delničarjev
16.10.2008 Informacija o vplivu finančne krize na poslovanje Skupine Istrabenz
15.10.2008 Pojasnilo na članek v Dnevniku »Del podjetij bo moral krčiti poslovanje«
8.10.2008 Tiskovna konferenca pred otvoritvijo hotela Kempinski Palace Portorož
29.9.2008 Odgovori na vprašanja delničarja, postavljena na 12. redni seji skupščine družbe Istrabenz, d.d.
26.9.2008 Obvestilo o prejeti tožbi zaradi razveljavitve sklepov 12. skupščine delničarjev
2.9.2008 Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico
29.8.2008 Obvestilo o sklepih skupščine
26.8.2008 Obvestilo o pomembnih deležih
26.8.2008 Obvestilo o pomembnih deležih
14.8.2008 Pomembnejša pojasnila k polletnim rezultatom Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d.
14.8.2008 Polletno poročilo
14.8.2008 Objava povzetka polletnega poročila
14.8.2008 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
31.7.2008 Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico
28.7.2008 Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev
14.7.2008 Nasprotni predlogi sklepov skupščine
10.7.2008 Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 3.7.2008
1.7.2008 Obvestilo o korespondenčni seji nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.
1.7.2008 Objava sklica skupščine delničarjev
20.6.2008 Obvestilo o 14. redni seji nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.
11.6.2008 Hotel Palace v verigi luksuznih hotelov Kempinski
5.6.2008 Poziv Agencije za trg vrednostnih papirjev
3.6.2008 Pojasnilo k objavi članka v današnji izdaji časopisa Delo
30.5.2008 Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta
30.5.2008 Medletno poročanje
21.5.2008 Odstop člana nadzornega sveta
16.5.2008 Družba SIMT, d.o.o., vstopila v Skupino Istrabenz
15.5.2008 Pojasnilo o pridobivanju lastništva v družbi FB investicije, d.o.o.
15.5.2008 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
30.4.2008 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
23.4.2008 Istrabenz zavrača špekulacije v zvezi z vključevanjem družbe Simt, d.o.o., v Skupino Istrabenz.
31.3.2008 Letni dokument
25.3.2008 Obvestilo o pomembnih deležih
21.3.2008 Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku
21.3.2008 Letno poročilo
21.3.2008 Poročilo nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2007
21.3.2008 Izjava o skladnosti s kodeksom
21.3.2008 Poročilo o seji nadornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.
21.3.2008 Objava povzetka revidiranega letnega poročila
12.3.2008 Holdinška družba Istrabenz zoper UVK podala tožbo na Upravno sodišče
10.3.2008 Odobrena zahteva za prenos delnic Poslovnega sistema Mercator, d.d.
28.2.2008 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov
21.2.2008 Pojasnilo k objavi v današnjih Financah
7.2.2008 Zahteva za preknjižbo delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.
24.1.2008 Finančni koledar objav in dogodkov
4.1.2008 Pojasnilo na objavo v Dnevniku dne 31.12.2007
19.12.2007 Poročilo današnje seje nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.
18.12.2007 Skupina Istrabenz in SIMT bogatita ponudbo informacijskih rešitev
12.12.2007 Obvestilo o pomembnih deležih
5.12.2007 Obvestilo o pomembnih deležih
3.12.2007 Objava, vezana na devetmesečno poročilo 2007
30.11.2007 Medletno poročanje
26.11.2007 Objava odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o prevzemu
14.11.2007 Actual I.T. v 99-odstotni lasti Istrabenza
12.11.2007 Istrabenz dosegel 15,02-odstotni delež v družbi Petrol
22.10.2007 Demanti informacij
19.10.2007 Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi
19.10.2007 Povzetek izredne seje nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.
15.10.2007 Obvestilo o stanju pomembnega deleža
3.10.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
3.10.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
3.10.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
24.9.2007 Povzetek seje nadzornega sveta
17.9.2007 Obvestilo o dogovorih
10.9.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
6.9.2007 Istrabenz in Infond Holding podpisala kupoprodajno pogodbo za 12,56-odstotni delež v Mercatorju
28.8.2007 Nadzorni svet Istrabenza pooblastil upravo družbe za nadaljnje dogovore o sodelovanju s Petrolom
22.8.2007 Istrabenz pridobil pomemben 43,78-odstotni delež v družbi Logina, d.o.o.
8.8.2007 Polletno poročilo
7.8.2007 Objava povzetka polletnega poročila
7.8.2007 Sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja
6.8.2007 Popravek objave: Sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja
6.8.2007 Sprememba deleža vrednostnih papirjev v kapitalu izdajatelja
3.8.2007 APC iz Istrabenz Gorenja v skupino Verbund
31.7.2007 Polletno poročilo
31.7.2007 Objava povzetka polletnega poročila
23.7.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
10.7.2007 Obvestilo o pridobitvi pomembnega deleža
6.7.2007 Rast tečaja delnice holdinške družbe Istrabenz, d.d., (oznaka delnice ITBG)
26.6.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
8.6.2007 Pojasnilo k današnjim napačnim objavam v medijih
31.5.2007 Dodatno pojasnilo k obvestilu o sprejetih sklepih 11. redne seje skupščine
30.5.2007 Obvestilo o sklepih skupščine
30.5.2007 Skupščina Istrabenza delničarjem namenila 0,65 € dividende na delnico
30.5.2007 Medletno poročanje
11.5.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
9.5.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
8.5.2007 Objava sklica skupščine delničarjev
26.4.2007 Dopolnilo pri objavi Sklica skupščine v spremnem besedilu
26.4.2007 Objava sklica skupščine delničarjev
26.4.2007 Poročilo nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2006
26.4.2007 Letno poročilo
25.4.2007 Obvestilo o pridobitvi pomembnega deleža
23.4.2007 Izjava o skladnosti s kodeksom
23.4.2007 Objava povzetka revidiranega letnega poročila
19.4.2007 Istrabenz povečal svoj delež v Poslovnem sistemu Mercator za 1,75 odstotka
19.4.2007 Popravek - Mestna občina Koper in Istrabenz podpisala koncesijsko pogodbo za novo koprsko marino
18.4.2007 Mestna občina Koper in Istrabenz podpisala koncesijsko pogodbo za novo koprsko marino
18.4.2007 Istrabenz, d.d., prodal 8,3-odstotni delež Banke Koper
12.4.2007 Letni dokument
5.4.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
5.4.2007 Obvestilo o kvalificiranem deležu
3.4.2007 Istrabenz, d.d., prejel odločbo ATVP o uspešnosti prevzemne ponudbe
30.3.2007 Izid prevzemne ponudbe za prevzem družbe DROGA KOLINSKA d.d.
28.3.2007 Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov
19.3.2007 Istrabenz presegel prag 75% delnic Droge Kolinske
28.2.2007 Prospekt za odkup delnic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d.
28.2.2007 Izvleček prospekta ponudbe za odkup delnic družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d.
23.2.2007 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov
16.2.2007 Istrabenz utrjuje lastništvo in kontrolo v Drogi Kolinski
16.2.2007 Obvestilo o prevzemni nameri
16.2.2007 Obvestilo o cenovno občutljivi informaciji
22.12.2006 Povzetek poslovnega načrta družbe in Skupine Istrabenz za leto 2007
22.12.2006 Finančni koledar objav in dogodkov
27.11.2006 Medletno poročanje
24.11.2006 Predlog za uvedbo enotirnega sistema v Istrabenz Turizem, d.d., podan v obravnavo skupščini družbe
6.11.2006 Istrabenz predstavil Strateški poslovni načrt družbe in Skupine za obdobje 2007-2011
30.10.2006 Pridobitev kvalificiranega deleža delnic MELR s strani holdinške družbe Istrabenz, d.d.
27.10.2006 Povzetek sklepov seje nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz
27.10.2006 Obvestilo o odsvojitvi kvalificiranega deleža
6.10.2006 Skupina Istrabenz Gorenje energetski sistemi partner v skupni družbi GEN-I
15.9.2006 Istrabenz povečal lastniški delež v Adriafinu
5.9.2006 Obvestilo o kvalificiranem deležu skladno z ZPre-1
1.9.2006 Obvestilo o kvalificiranem deležu skladno z ZPre-1
31.8.2006 Obvestilo o kvalificiranem deležu skladno z ZPre-1
29.8.2006 Pojasnilo napačnih navedb
29.8.2006 Skupščina Istrabenza delničarjem namenila 140 tolarjev dividende na delnico
28.8.2006 Obvestilo o sklepih skupščine
28.8.2006 Pomembnejša pojasnila k polletnim rezultatom družbe in Skupine Istrabenz
25.8.2006 Polletno poročilo
25.8.2006 Objava povzetka polletnega poročila
25.8.2006 Polletno poročilo
25.8.2006 Objava povzetka polletnega poročila
23.8.2006 Obvestilo o kvalificiranem deležu skladno z ZPre-1
7.8.2006 Pojasnilo k neuradnim objavam o Istrabenzovih nakupih delnic družbe Ljubljanske mlekarne
24.7.2006 Delničarji Banke Koper podaljšali veljavnost delničarskega sporazuma
20.7.2006 Delež v družbi Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o., prenešen na Istrabenzovo turistično divizijo
19.7.2006 Gorenje in Istrabenz zastavila skupen razvoj na področju energetike
14.7.2006 Objava sklica skupščine delničarjev
13.7.2006 Istrabenz povečal svoj delež v družbi Golf Istra, d.o.o.
30.6.2006 Pomembnejši sklepi 6. redne seje nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz
15.6.2006 Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža delnic ITBG s strani Maksime holding, d.d.
6.6.2006 Odsvojitev lastnih delnic izdajatelja Istrabenz d.d.
30.5.2006 Medletno poročanje
23.5.2006 Objava povzetka revidiranega letnega poročila - dopolnitev
23.5.2006 Letno poročilo
23.5.2006 Poročilo nadzornega sveta, objavljeno v sklopu Letnega poročila družbe in Skupine Istrabenz 2005
23.5.2006 Izjava o skladnosti s kodeksom
22.5.2006 Objava povzetka revidiranega letnega poročila
22.5.2006 Odločba ATVP o uspešnosti ponudbe za odkup delnic DROGA KOLINSKA, d.d.
22.5.2006 Nadzorni svet Istrabenza sprejel Letno poročilo družbe in Skupine Istrabenz za leto 2005 - popravek
22.5.2006 Nadzorni svet Istrabenza sprejel Letno poročilo družbe in Skupine Istrabenz za leto 2005
16.5.2006 Delničarji ostajajo v zgodbi Droge Kolinske
16.5.2006 Izid ponudbe holdinške družbe Istrabenz, d.d., za odkup delnic družbe Droga Kolinska, d.d.
28.4.2006 Pojasnilo k pisanju časnika Finance
14.4.2006 Izvleček prospekta ponudbe za odkup delnic družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d.
13.4.2006 Letni dokument
7.4.2006 Komentar gibanja cene delnic Istrabenza
4.4.2006 Istrabenz ostaja v Mercatorju
3.4.2006 Istrabenz v Mercatorju dolgoročno
31.3.2006 Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov
22.3.2006 Mag. Niko Trošt sporazumno prenehal z delom v upravi Istrabenza
15.3.2006 Obvestilo o nameri za ponudbo za odkup delnic družbe Droga Kolinska, d.d.
6.3.2006 Kadrovska sprememba v holdinški družbi Istrabenz, d.d.
28.2.2006 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov
20.2.2006 Finančni koledar holdinške družbe Istrabenz d.d. za poslovno leto 2006
29.12.2005 Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža delnic z oznako ITBG
20.12.2005 Povzetek poslovnega načrta družbe in Skupine Istrabenz za leto 2006
7.12.2005 Istrabenz z »mobilkomom austria« zaključuje posel prodaje deleža v Si.mobilu
30.11.2005 Poslovni rezultati holdinške družbe in Skupine Istrabenz za devetmesečje 2005
30.11.2005 Medletno poročanje
29.11.2005 Družba Istrabenz-Gorenje z Eles Genom podpisala pogodbo o odkupu 450 GWh električne energije
23.11.2005 Istrabenz in Banka Koper podpisala re-odkupno pogodbo za delnice Poslovnega sistema Mercator
23.11.2005 Istrabenz ponovno postal lastnik 2,2 odstotka delnic Petrola
17.11.2005 Objava povzetka revidiranega letnega poročila
29.9.2005 Istrabenz sklenil strateško partnerstvo za nepremičninske posle
20.9.2005 Dodatne informacije v zvezi z Istrabenzovim nakupom Mercatorjevih delnic
15.9.2005 Odgovori na vprašanja (citirana) delničarja, postavljena na 9. skupščini družbe Istrabenz d.d.
9.9.2005 Istrabenzov nakup 15,34-odstotnega deleža Mercatorja stopa v veljavo
31.8.2005 Istrabenz s Kapitalsko družbo podpisal dogovor z odložnim pogojem o vstopu v Mercator
30.8.2005 Polletno poročilo
30.8.2005 Poslovni rezultati holdinške družbe in Skupine Istrabenz v prvem polletju 2005
30.8.2005 Objava povzetka polletnega poročila
7.7.2005 Izjava holdinške družbe Istrabenz o spoštovanju "Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb"
1.7.2005 Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
30.6.2005 Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja
3.6.2005 Za predsednika nadzornega sveta Istrabenza ponovno imenovan Janko Kosmina
31.5.2005 Poslovni rezultati družbe in Skupine Istrabenz v prvem tromesečju 2005
31.5.2005 Medletno poročanje
27.5.2005 Skupščina Istrabenza imenovala novo sestavo nadzornega sveta
27.5.2005 Obvestilo o sklepih skupščine
26.5.2005 Odločba Urada za varstvo konkurence o skladnosti koncentracije s pravili konkurence
4.5.2005 Nasprotni predlogi sklepov skupščine
22.4.2005 Objava sklica skupščine delničarjev
22.3.2005 Sporočilo za javnost
22.3.2005 Letno poročilo
22.3.2005 Objava povzetka revidiranega letnega poročila
25.2.2005 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov
21.1.2005 Obvestilo o uvrstitvi Istrabenza v okviru mednarodnega razpisa za privatizacijo RUBINA
21.1.2005 Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu ponudbe za odkup delnic družbe Kolinska, d.d.
17.1.2005 Istrabenzova javna ponudba za odkup delnic Kolinske je uspešna
17.1.2005 Obvestilo o izidu Istrabenzove ponudbe za odkup delnic Kolinske
13.1.2005 Istrabenzova ponudba za prevzem Kolinske se zaključuje
10.1.2005 Popravek objavljenega današnjega sporočila
10.1.2005 Istrabenz pridobil že prek 50-odstotni delež Kolinske
5.1.2005 Izdana odločba Urada za varstvo konkurence

Javne objave.
 
 
 
 
Za ogled te strani potrebujete Flash 8 predvajalnik.