Kontakt
 
Delnica
Vodenje in upravljanje
Lastniška struktura
Letna in medletna poročila
Koledar objav in dogodkov
Javne objave
Skupščine delničarjev
 
Domov > Investitorji > Koledar objav in dogodkov
Finančni koledar objav in dogodkov za leto 2019
Vrsta objave / dogodka
Predviden datum objave / dogodka

od 1. 4. 2019 do 15. 4. 2019 – tiho obdobje

 
Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz d.d., za leto 2018
Torek, 16. 4. 2019
Objava izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Torek, 16. 4. 2019

od 15. 5. 2019 do 29. 5. 2019 - tiho obdobje

 

28. seja skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d

 Petek, 17. 5. 2019

Objava Informacije o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2019 - nerevidirani podatki
Četrtek, 30. 5. 2019

od 15. 8. 2019 do 29. 8. 2019 – tiho obdobje

 
Objava Nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v prvem polletju 2019
Petek, 30. 8. 2019

 od 14. 11. 2019 do 28. 11. 2019– tiho obdobje

 

Objava Informacije o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar - september 2019 - nerevidirani podatki
Petek, 29. 11. 2019
 
 
Navedeni so predvideni datumi objav oz. dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.
 
Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju, v katerih družba javnosti ne posreduje informacij o poslovanju.
 
Periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (http://seonet.ljse.si/) in na spletni strani družbe Istrabenz d.d. (http://www.istrabenz.si). Na istem mestu bodo pravočasno in v skladu s predpisi ter pravili objavljene tudi morebitne spremembe predvidenih datumov objav / dogodkov.
 
 
 
 
Za ogled te strani potrebujete Flash 8 predvajalnik.