Kontakt
 
Istrabenz Turizem LifeClass
Istrabenz hoteli Portorož
 
Domov > Turizem
Zgodovina hotela
1879-1897
Leta 1879 je piranski zdravnik Giovanni Lugnano s solinskim blatom in slanico iz sečoveljskih ter lucijskih solin začel poskusno zdraviti revmatske bolezni. V prvi polovici 19. stoletja so v Portorož na okrevanje prihajali avstroogrski častniki. Zaradi številnih naravnih danosti kraja in zdraviliških dejavnosti je bil ta z državnim zakonom ministrstva za notranje zadeve 25. julija 1897 razglašen za zdraviliški kraj. Istega leta so na mestu današnjega hotela Kempinski Palace zgradili stavbo »Beli križ«, v kateri je bilo zdravilišče za oficirje.
 
1900-1914
Obmorsko letoviško mesto v bližini Pirana je leta 1905 zaživelo pod imenom Portorose. V času avstroogrske oblasti je postalo eno od najpomembnejših letovišč monarhije. Tu je letovala smetana bogatašev z vsega sveta.
 
Leta 1909 je delniška družba Portorose začela graditi hotel Palace, ki je postal najprestižnejši hotel na vsem vzhodnem Jadranu. Hotel so po znanih podatkih odprli 20. avgusta 1910.
 
Hotel Palace nekoč 
 
Kristalna dvorana v nekdanjem hotelu Palace.
 
1914-1950
Med obema svetovnima vojnama je portoroški turizem zastal. Hotel Palace je bil izropan. Uporabljali so ga nemški in jugoslovanski vojaki. Leta 1949 so ga začeli obnavljati.
 
1950-1970
Po dveletni obnovi je leta 1951 hotel Palace ponovno odprl svoja vrata. V šestdesetih letih je gostil številne državnike in filmske zvezde. Leta 1964 je občinska skupščina Piran sprejela akt o ustanovitvi prve slovenske igralnice s sedežem v Portorožu. Do leta 1972 je delovala v hotelu Palace.
 
1970-1980
V sedemdesetih letih je okrog hotela Palace začel nastajati nov Portorož pod idejnim vodstvom arhitekta Eda Mihevca. Novosti niso bile skladne s prvotno prostorsko zasnovo hotela z odprtim dostopom do morja. Število gostov in kakovost ponudbe sta upadla.
 
1980-1990
Leta 1980 so Palace prvič zaprli. Tri leta pozneje so deli hotela z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Piran postali kulturni spomenik (arhitektura) in spomenik oblikovane narave (park).
 
Leta 1987 so hotel Palace zaprli, ga leto pozneje spet za krajši čas odprli, nato pa leta 1990 dokončno zaprli.
 
Leta 1994 je bil Palace kot spomeniško zaščitena stavba prenesen v občinsko last.
 
1990-2000
Avstralski poslovnež Jozef Zrim in njegovo podjetje Toncity Pacific Investicije je konec leta 1994 z občino Piran podpisal pogodbo, po kateri naj bi najel Palace za 99 let. Nastala je družba Imperial Palace v večinski lasti družbe Toncity Pacific in manjšinski lasti družbe Hoteli Palace. Upravna enota je veljavno lokacijsko dovoljenje izdala konec leta 1999.
 
2000-2005
Leta 2000 sta družba Hoteli Palace in občina Piran kot družabnika v podjetju Imperial Palace na sodišču zaradi neizpolnjevanja obveznosti in dolgov podjetja sprožila stečajni postopek. Februarja 2001 je sodišče odredilo stečaj in likvidacijo podjetja Imperial Palace.
 
Aprila 2002 se je občina Piran odločila za enostranski odstop od pogodbe o dolgoročnem zakupu, oktobra 2002 pa je občina objavila mednarodni razpis za novega strateškega partnerja za obnovo in trženje starega hotela.
 
Med dvema prispelima ponudbama je bila sprejemljiva in popolna le ponudba konzorcija Istrabenz. Občinski svet je maja 2003 soglasno sprejel odločitev, mesec zatem je bila podpisana pogodba med družbo Istrabenz, d.d., in občino Piran o oddaji in prenovi starega hotela Palace.
 
Tedanja piranska županja Vojka Štular in predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar sta podpisala pogodbo o prenovi Palaca.
 
2005-2007
Pri obnovi hotela je investitor ves čas sodeloval s sokrajani. Na sliki so nagrajenci natečaja Zbudimo Palace maja 2005.
 
Leta 2005 so piranski občinski svetniki potrdili lokacijski načrt za obnovo starega hotela Palace. Njegova prenova se je začela 27. oktobra 2005.
 
Hotel je bil pred obnovo v zelo slabem stanju.
 
Leta 2006 sta arhitekturna biroja Api in Qualite dokončala projektno dokumentacijo za prenovo. Investitor je nove arhitekturne rešitve javno predstavil novembra 2006 ob položitvi temeljnega kamna.
 
Temeljni kamen sta položila predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar in tedanji minister za kulturo Vasko Simoniti.
 
Obnova hotela se je začela z rušenjem.
 
Obnova je potekala dve leti.
 
2008
Družbi Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o., in Kempinski Hotels S.A. sta junija 2008 sklenili pogodbo, s katero je mednarodno priznana hotelska veriga Kempinski prevzela vodenje in upravljanje hotela Palace za 20 let. Prenovljeni hotel je svoja vrata ponovno odprl 18. oktobra 2008.
 
Prenovljeni hotel Kempinski Palace Portorož
 
 
 
 
Za ogled te strani potrebujete Flash 8 predvajalnik.